'

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De smaak divisie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de smaak divisie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de smaak divisie verstrekt. De smaak divisie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:- Uw voor- en achternaam- Uw adresgegevens- Uw telefoonnummer- Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM HEEFT DE SMAAK DIVISIE GEGEVENS NODIG

De smaak divisie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan de smaak divisie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG DE SMAAK DIVISIE GEGEVENS BEWAART

De smaak divisie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De smaak divisie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de smaak divisie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De smaak divisie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De smaak divisie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de smaak divisie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de smaak divisie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De smaak divisie heeft hier geen invloed op.

De smaak divisie heeft Google geen toestemming gegeven om via de smaak divisie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar desmaakdvivisie@gmail.com. De smaak divisie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De smaak divisie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de smaak divisie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de smaak divisie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de smaak divisie op via desmaakdivisie@gmail.com. www.desmaakdvisie.nl is een website van de smaak divisie

De smaak divisie is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Haagsestraat 45a 2587TE Den Haag

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50819437

Telefoon: +31643281896

E-mailadres: desmaakdivisie@gmail.com